Avaimet käteen toimintamalli yhdellä sopimuksella.

10.12.2019

Olipa kyseessä sitten ulkoverhous, kengitys tai lisälämmöneristys remontti vanhempaa taloon on toimintamalli aloituksesta työn valmistumiseen seuraava:

 Kohti energia tehokkaampaa asumista:Lue vaiheet alla 1-10.  


1.


Ota yhteyttä ja tilaa ilmainen arvointi/suunnittelu käynti paikalle. 

2.


Arviointi/suunnittelu käynnin yhteydessä saat arvion: talosi julkisivun kunnon ja korjaustarpeen kustannuksista.

3.


Kun julkisivun kunto ja korjaustarve on saatu selville. Selvitetään kohteen nykyisen ulkoseinän rakennetyyppi: seinän poikkileikkaus sisältä ulospäin.

4.


Nykyisen seinärakenteen rakennetyypin varmistuttua , rakennesuunnittelija laatii korjausvaihtoehdot kohteesta.

5.


Korjaus suunnitelman ja uuden seinarakenteen tyypin laadittuamme saat kirjallisesti tai sähköisesti täsmällisen tarjouksen remontistasi sisältäen : remontin kiinteän kokonais kustannuksen ja poikkileikkaus luonnoksen uudesta seinärakenteesta.

6.


Tarjouksen hyväksymisen jälkeen haetaan tarvittavat luvat korjaustoimenpiteille. (ei koske verhouksen vaihtoa/kunnostusta) 

7.


 Viranomaisen hyväksyttyä rakennusluvan remontti aloitetaan ja toteutetaan asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla aikavälillä. 

8.


Remontin edetessä tilataan tarvittavat väli-loppukatselmukset ja valvotaan projektin etenemistä.  Suoritetaan säältä suojaus tarvittaessa , huolehditaan siisteydestä, varmistetaan työn laatu ja tarkastetaan vanhan seinärakenteen kunto ennen uuden rakentamista. 

9.


Korjataan vaurioituneet rakenteet ja kuunnellaan julkisivun ulkonäköön vaikuttavia materiaali valintoja ennen uuden materiaalien asennusta.

10.


Remontin valmistuttua tarkastetaan ja varmistutaan työn hyvästä lopputuloksesta. Tarpeen mukaan laaditaan julkisivun käyttö-ja huolto ohjeet.

Pyydä ilmaiselle arviointi-ja suunnittelukäynnille.